Vill du automatisera avstämningen?

Vi får ofta frågor kring hur man stämmer av transaktionerna på ett smidigt sätt. Flera e-handlare anser att det tar för mycket tid att manuellt debitera transaktioner och sedan manuellt hantera utskrifter av rapporter för att senare manuellt ta hand om bokföringen.