Så förbereder du din startup för nästa steg

Tyvärr är det många startups som inte klarar sig igenom de första månaderna och åren. De faller på bristande finansiering, fel strategi, ett otillräckligt team och dålig timing bara för att nämna några orsaker.

Lyckligtvis finns det samtidigt massor av startups som kommer så långt att de vill skala upp sin verksamhet. Om du är en av dem som har en startup med tillväxtpotential gäller det att din verksamhet är förberedd för att växla upp.